NR. 3, MARTIE 2018, ANUL VIII

Săptămâna Culturii Italiene. Un început ce speră să devină tradiție

În perioada 19-25 februarie 2018, s-a desfăşurat prima „Săptămână a Culturii Italiene”, organizată de italieniștii din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine de la Universitatea București. Programul săptămânii s-a axat pe trei paliere tematice: excelenţa culturală italiană (de la literatură la arta marilor muzee, muzică, dans, cultura vieţii cotidiene şi tradiţiile populare), relaţiile interumane (fenomenul emigraţiei româneşti în Italia şi al prezenţei întreprinzătorilor italieni în România) şi relaţiile instituţionale şi de stat (ale României cu Italia şi cu Sfântul Scaun). Revista noastră este partener media.Săptămâna Culturii/1. Carnavalul în Italia: semnificaţii şi diversitate

Cu origini în anumite sărbători antice romane, carnavalul este o realitate antropologică de o uimitoare şi inepuizabilă complexitate, păstrându-se aproape identic de secole în mai multe zone ale Italiei. Aşadar, putând să fie trăit în continuare în toate semnificaţiile lui simbolice şi în fabuloasa sa varietate gastronomică, de măşti, de care alegorice, de jocuri, de întreceri, de cântece şi dansuri, Carnavalul italian se configurează ca o parte importantă a patrimoniului cultural universal, ca un inestimabil tezaur al său în permanentă îmbogăţire. De Miruna Bulumete.Săptămâna Culturii/2. Pașii latini către carnavalul italian

Studiul profesorului Liviu Franga analizează pașii latini către carnavalul Italian, pornind de la creațiile fescennine, uersus Fescennini, expresie a spiritului mordace al italicilor, definit prin faimoasa sintagmă Italum acetum, „oțetul italic”. Un iter dinspre universul ludic anonim latino-roman, inițial străvechi precreștin - dominat de ludus, „joc, joacă” și lusus, „amuzamentul jocului”, termeni sinonimi în plan spiritual - înspre viitoarea sărbătoare a carnavalului italian, festa di carnevale, mai ales spre spiritul carnavalesc și spre polimorfa și innumerabil colorata lui întrupare.„Jurnalului lui Dracula” de Marin Mincu, tradus acum în franceză

„Izbânda romanului lui Mincu - scris mai întâi în italiană și publicat în Italia în 1992, salutat de Umberto Eco, apoi rescris în românește și publicat în România în 2004 - va fi de-a demola clișeul de «vampir» la care Bram Stoker și epigonii săi l-au redus pe Vlad III, zis Țepeș, domnitor al Valahiei, și de-a construi în același timp un nou «mit»”. Pe 18 martie 2018, la Salon du Livre din Paris va avea loc lansarea Jurnalului lui Dracula de Marin Mincu (ed. Xénia, Sion, Elveţia), în versiunea franceză realizată de Anca-Domnica Ilea. Publicăm prefaţa semnată de traducătoare şi câteva fragmente din volum.Se pregătește a treia ediție a proiectului Baroque Urban

Inițiată în 2016, expoziția anuală Baroque Urban a devenit unul dintre evenimentele culturale importante ale Timișoarei. Conceptul Baroque Urban 2018 are în vedere promovarea unui grup de artiste contemporane în opera cărora se întâlnesc o serie de caracteristici ale neobarocului. Din punct de vedere al spațiului, proiectul de anul acesta vizează o descentralizare a expoziției, o deschidere a acesteia către publicul larg, prin abordarea a două spații dedicate artei contemporane: spațiul urban și o galerie de artă contemporană din Timişoara. De Andreea Foanene.Lectura lui Dante. Continuă explicaţiile Sfântului Toma (Paradis XIII)

Laszlo Alexandru analizează Cântul al XIII-lea al Paradisului, în care Sfântul Toma din Aquino prezintă tema celei de-a doua îndoieli a lui Dante, privind supremaţia înţelepciunii lui Solomon. „Începe aici al doilea mare discurs, pe care Dante i l-a încredinţat Sfântului Toma în cerul Soarelui, discurs teologic de astă dată, care i se potriveşte personalităţii acestui «doctor angelicus». El se va articula în trei părţi: punerea problemei, rezolvarea ei şi o completare cu caracter practic, de avertisment care îndeamnă la prudenţă în judecată, atât în privinţa conceptelor, cât şi a acţiunilor” (Chiavacci Leonardi).Alessandro Goppion, „geamgiul” italian care protejează capodopere

La Milano sunt concepute geamurile blindate cele mai folosite în muzeele din lumea întreagă, de la Louvre sau British Museum la Metropolitan din New York. Le produce Alessandro Goppion, originar din capitala Lombardiei, numit din ordinul Preşedintelui Republicii italiene Cavaler al Muncii în anul 2015. Alessandro este fiul lui Nino, proprietarul sticlăriei deschise cu bani puţini la Milano, în via San Vincenzo, în 1952. Un mic atelier care în timp a crescut tot mai mult, iar azi este considerat lider mondial în proiectarea şi realizarea acestor geamuri de protecţie. De Raluca Niţă.

Revistă online editată de
Asociaţia Orizonturi Culturale Italo-Române.

Promovează dialogul intercultural,
cu un interes predilect
pentru traducerea literară
ca operă de mediere.

PARTENERI INSTITUŢIONALI
COPYRIGHT


Toate textele de pe acest site
sunt protejate
de dreptul de autor.
Este interzisă preluarea
şi reproducerea acestora,
chiar parţială şi cu orice mijloc, fără acordul editorului.