NR. 7-8, IULIE-AUGUST 2018, ANUL VIII

Avanpremieră la un bestseller: „Să devori cerul” de Paolo Giordano

Paolo Giordano este autorul italian care în 2008 a constituit un caz literar care a depășit granițele Italiei: un fizician de 26 de ani care dă la iveală romanul Singurătatea numerelor prime (La solitudine dei numeri primi, Mondadori), multipremiat şi tradus în peste 30 de limbi. Devenit brusc celebru, fizicianul publică apoi Corpul uman (Il corpo umano, Mondadori 2012), Negru și argint (Il nero e l’argento, Einaudi 2014) și, pe 8 mai a.c., Să devori cerul (Divorare il cielo, Einaudi). Smaranda Bratu Elian prezintă cititorilor de la noi acest recent roman din convingerea că în curând îl vor putea citi și în românește.Conferinţa „Dialogues in Cultural Heritage”, Matera, 2018

Desfăşurată la finalul lunii mai 2018, întâlnirea profesională cu titlul Dialogues in Cultural Heritage a adus laolaltă în sudul Italiei câteva sute de specialişti din domeniul cultural. Pentru câteva zile, oraşul Matera a fost scena desfăşurării unui alt tip de spectacol, găzduind prezentările participanţilor în spaţii ample, precum: Casa Cava, fostul spital San Rocco, Biserica Cristo Flagellato, Universitatea din Basilicata. La conferinţă au participat profesionişti ai culturii din majoritatea ţărilor Europei, U.S.A, America de Sud, Canada, Africa, Asia şi Australia.Conferinţă Matera/1. Pictura pe sticlă din Banat în secolul al XIX-lea

Pictura pe sticlă din Banat nu a fost îndeajuns de studiată şi valorificată, reprezentând o nişă cu mult potenţial. Ea este de multe ori asimilată cu pictura sârbească de gen din Banat sau considerată mult prea similară celei din Transilvania. Aceste perspective nu sunt greşite, ci doar incomplete. Există legături puternice la nivel stilistic între icoanele pictate în aceste spaţii, ca rod al unui fond cultural şi social comun. Totuşi, pictura bănățeană pe sticlă realizată pentru comunitățile românești are identitate proprie, caracter vernacular și valoare patrimonială distinctă. De Andreea Foanene.Conferinţă Matera/2. Restaurarea și limbajul viitorului

Prezentăm un proiect inovator realizat cu studenții Facultății de Arte de la Universitatea de Vest Timișoara, coordonat de Filip Adrian Petcu în calitatea de autor al conceptului CONSBOX EGCY I/2018.  Proiectul ConsBOX vizează comunicarea rezultatelor cercetării în domeniul Conservare și Restaurare prin intermediul unei lucrări de artă contemporană, care angajează cercetarea de laborator, tehnologia și radiația electromagnetică ultravioletă, în realizarea unor relevee tridimensionale ale lucrărilor de artă înainte de restaurare, amplasate în spațiul public urban.Din povestirile lui Dino Buzzati: „Sclavul”

„Ce dragă îi era Clara. Care altă femeie ar mai fi avut pentru el, bărbat deja înaintat în vârstă şi cu înfăţişare destul de ştearsă, atâtea atenţii drăgăstoase? Şi ce fetiţă superbă, ce ființă fermecătoare şi deosebită, nu-i de mirare că toţi îl invidiau. Cugetând la propriu-i noroc aproape incredibil, Luigi era cât pe ce să-şi dezvăluie prezenţa, când îl izbi neobişnuita încordare a Clarei, în care era un nu ştiu ce furişat, de parcă ar fi săvârşit vreun fapt clandestin. Şi brusc îl năpădi o bănuială oribilă: dacă praful din pipetă era otravă?” Traducere de Anca-Domnica Ilea.Eftimie Murgu şi Revoluţia de la 1848 în Banat

În anul 1848, numit „primăvara popoarelor”, au avut loc revoluţii în Europa de Vest şi Centrală: Palermo (ianuarie), Paris (22 februarie), Viena (13 martie), Budapesta (15 martie), ca şi în spaţiul românesc - Moldova, Ţara Românească, Transilvania şi Banat. Simbol al cărturarilor din Banat, Eftimie Murgu (1805-1870) a militat pentru libertatea poporului român, concepută atât sub raport naţional, cât şi social. Acest adevăr a fost ilustrat în întreaga sa gândire politico-revoluţionară, în atitudinea şi activitatea sa dinaintea revoluţiei, dar mai ales în timpul revoluţiei de la 1848. De Ionel Cionchin.Lectura lui Dante. Scara spre cer (Paradis XXI)

Laszlo Alexandru analizează Cântul al XXI-lea al Paradisului, în care „Dante și Beatrice urcă în al șaptelea cer, unde apar, dispuse pe o scară de aur ce se înalță spre Empireu, duhurile contemplative. În această sferă apare ultima planetă, Saturn. Influențele de la Saturn dispun la viața contemplativă, dar atunci când planeta este în conjuncție cu constelația Leului, virtuțile contemplative se unesc cu cele active ale Leului. Echilibrul minunat al acestor două influențe opuse stă la temelia vieții și a acțiunii Sfântului Petru Damian, care va apărea în partea centrală a cântului” (E.A. Panaitescu).

Revistă online editată de
Asociaţia Orizonturi Culturale Italo-Române.

Promovează dialogul intercultural,
cu un interes predilect
pentru traducerea literară
ca operă de mediere.

PARTENERI INSTITUŢIONALI
COPYRIGHT


Toate textele de pe acest site
sunt protejate
de dreptul de autor.
Este interzisă preluarea
şi reproducerea acestora,
chiar parţială şi cu orice mijloc, fără acordul editorului.